Privatlivspolitik

 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
  Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Boregruppen indsamlinger ingen data om vores kunder, udover oplysninger der leveres til os, i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, bestilling af opgaver el.lign. Vi behandler følgende personoplysninger om vores kunder: Navne, adresser, postnr. og by, mail, og telefonnummer samt evt. købshistorik. Boregruppen behandler ingen personfølsomme data.
 2. ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER
  Oplysningerne bruges til at identificere dig som kunde, for at kunne levere de services, du har efterspurgt, som for eksempel: pristilbud eller rådgivning. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold i forretnings- og markedsføringsøjemed.
 3. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
  Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som er påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år fra første registrering. Dog opbevarer vi udvalgte persondata i minimum 10 år, da vores ydelser omen fatter rådgivning, som vi har et ansvar for. Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling. Vi opbevarer kun data, der relater til opgaver udført af Boregruppen as. Vi opbevarer kun oplysninger på personer over 18 år. Vi opbevarer ingen personfølsomme data.
 4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
  Vi videregiver aldrig persondata til tredjepart uden dit samtykke.
 5. DIN SIKKERHED
  Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Du har desuden ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Boregruppen forbeholder sig dog retten til ikke at slette dine oplysninger, hvis de har relevans for en sag vi har ydet rådgivning til. Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner og opdateres løbende.

  Venlig hilsen dataansvarlig Søren Noring Rye – info@boregruppen.dk