Efterfundering

Når huset slår revner, eller der opstår skævheder, er det som oftest på baggrund af problemer i jorden. Dette kan afgøres ved en sætningsundersøgelse, og såfremt revnedannelser kan relateres til jordbundsforholdene, vælges en økonomisk forsvarlig udbedringsmetode.

Der er mange løsninger på efterfundering på markedet, og desværre også nogle hvor erfaringsgrundlaget ikke er så massivt. Det er således vigtigt at sikre sig, at det firma der vælges, yder langvarige garantier, da utilstrækkeligt, eller irnge udført arbejde, ofte først viser sig efter flere år.

Boregruppen A/S yder garanti på efterfunderingsarbejde i hele husets levetid.

  Afhængigt af dybde, tilstand af eksistrende fundament, geologien under huset, grundvandsdybde og en række andre parametre, vælges der en egnet efterfunderingstype. Typisk arbejdes med understøbning, nedpresning el. nedboring af minipæle, eller boret fundering med travers eller konsol.

Stabilesering af byggerier er natuligvis bekosteligt, men ofte har vi hørt fra kunder, at de havde en forventning om meget højere udgifter til arbejdet. Det hænger sammen med, at boregruppen A/S kun efterfunderer i de områder, hvor det er relevant. Ved altid at have en uddannet geotekniker til at styre processen, kan vi sikre at der altid efterfunderes tilstrækkeligt. således at huset sikres mod sætninger i fremtiden.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.

Der henvises endvidere til salgs- og leveringsbetingelser » Klik her