Miljø

I mange sammenhænge, kan det være aktuelt, at undersøge jord for forurening. Det kan være i forbindelse med køb/salg af byggegrunde, krav fra myndigheder, i forbindelse med flytning af jord mv.

Det er vigtigt, at opgaven gribes rigtigt an, og hos Boregruppen A/S, kan vi yde den nødvendige rådgivning, med økonomisk ansvarlighed, samt faglig respekt for den danske undergrund, for øje. Vi kan hjælpe, hvad enten det drejer sig et par enkelte prøver, alle det er større arealer der skal kortlægges.

Alle arealer indenfor byzonen er klassificeret som lettere forurenet, iht. Jordforureningsloven, LBK nr. 1427. Det betyder, at der stilles krav til håndtering og anmeldelse af jord som deponeres/bortskaffes uden for grunden. Klassificeringen kan dog ændres, såfremt kemiske analyser kan underbygge at jordens indhold af miljøfremmede stoffer ikke overstiger Miljøstyrelsens Kvalitetskriterier.

Jf. Jordforureningsloven, LBK nr. 1427, § 72b stk. 2, er det enhver bygherres/ejers pligt at dokumentere, at der i områder udlagt til beboelse, ikke findes forurening i de øverste 50 cm jord. Det gælder ved alle ny- og tilbygninger, hvor der ikke har været bygget før. Miljøforhold kan desuden have indvirkning på byggeprojektets tidsplan og økonomi, og det anbefales derfor at få afklaret disse forhold inden udførelsesfasen påbegyndes.

Kontakt os for mere information på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.