Jordvarmespiraler

Forside Borearbejde Jordvarmespiraler

Jordvarmespiraler

Er et godt alternativ til vandrette jordvarme anlæg, og er specielt velegnet til den eksisterende boligmasse, hvor der er begrænset plads til jordvarme.

Spiralerne sænkes ned i et borede hul ca. 4-5 meter dybt, som efterfølgende fyldes med vand eller beton.

Spiralrørene gør, at man opnår den fornødne længde af jordvarmerør. I stedet for at grave 100 meter jordslanger ned horisontalt under græsplænen og haveanlæg, som efterfølgende skal retableres.

Beregningseksempel:

Varmebehov 6 kW: Da hver jordvarmespiral Kan levere ca. 0.5 kW skal der nedbores 12 jordvarmespiraler.

For boring og montering af jordvarmespiral er prisen 3.500 – 5.000 + moms.

12 stk á 2.500 kr = 42.000 kroner – 60.000 + moms.

Alternativt kan der bores en lodret streng men her er anlægsudgiften ca. 80.000-120.000 + moms.

Se brochure » KLIK HER

Ved udførsel af borede fundamenter min. Ø600, kan der indlægges jordvarme spiraler for 2.000 kr./spiral.

Ved udførsel af jordvarmeanlæg, er det altid nødvendigt at skabe kontakt til en VVS’er eller lign. der kan bidrage med beregning, tilkobling til eksisterende mm. Vi anbefaler at ringe til Poul Kirstein 4056 2477, Poul@bpcool.dk, som har stor erfaring med jordvarmespiraler.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.