Borede fundamenter

I Danmark har vi tradition for at anvende nedrammede betonpæle, og dette anbefales derfor som oftest af landets geoteknikere. I Tyskland der i mod, vil man oftere anvende de både billigere og enklere borede fundamenter. Boregruppen A/S, er af den holdning, at fundering ikke behøver at koste mere end nødvendigt, og borede fundamenter bør derfor altid tages i betragtning, inden man beslutter sig for rammede pæle.

Som udgangspunkt er borede fundamenter betragteligt billigere at udføre end rammede pæle, samtidigt med at man undgår de sædvanlige rystelser og støjgener, der er forbundet med ramme-arbejde. Dette betyder, at ramme-forsikringen, der typisk koster 10.000 – 15.000 kr., samt vibrationsmålinger er overflødige.

Der er desværre stadigvæk mange rådgivere og geoteknikere, som ikke har den fornødne viden om borede fundamenter og derfor anbefaler rammede pæle, hvilket påfører bygherren unødvendige ekstraudgifter.

Der kan udføres cirkulære fundamenter i dimensionerne Ø300 – Ø1500 mm, med bærevne fra 30-1200 kN.

Fundamenterne kan udføres indtil ca. 9 meter under terræn, afhængigt af geologien.  

Hvis du skal have lavet ekstrafundering i form af borede fundamenter, vil der som regel være behov for at få dimensioneret armering og dæk i et funderingsprojekt.

Bemærk, at det er muligt at få monteret jordvarespiralrør i de borede fundamenter inden udstøbning – Læs mere under jordvarme.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.

 

 

 
Der henvises endvidere til salgs- og leveringsbetingelser » Klik her