Specialløsninger

Specialløsninger

Alle bygge projekter er forskellige, og hos Boregruppen A/S forsøger vi, så vidt muligt, at fokusere på muligheder frem for problemer. I mange situationer er der behov for at tænke ud over det sædvanlige, hvilket vi betragter som en udfordring, og med en resultatorienteret tilgang forsøger vi, at finde en løsning.

Vi kan eksempelvis udføre fundering som fortrængningspæle, i områder hvor grundvandet står højt. I disse tilfælde benyttes et bor, med hul borestamme, således at betonen pumpes i hullerne i takt med at boret trækkes op. på denne måde fortrænges vandet opefter.

Vi har også udviklet metoder til prøvebelastning af borede fundamenter, såfremt der er tvivl om bæreevne el. lign.

Kontakt os for mere information på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18