Forureningsundersøgelser

Forside Geoteknik & Miljø Forureningsundersøgelser

Forureningsundersøgelser

Boregruppen A/S tilbyder forureningsundersøgelser til både private og professionelle aktører. Prisen kan variere meget afhængigt at arbejdets omfang, men som udgangpunkt koster en forureningsanalyse mellem 850 – 1250 kr./stk afhængigt af omfanget. Det vil dog altid være nødvendigt at snakke sagen igennem med en af vores medarbejdere, da de enkelte sager kan variere meget. Prisen er desuden afhængig af hvordan prøven skal udtages, og hvilket materiel der i den forbindelse skal anstilles.

Som udgangspunkt, tilbydes forureningsundersøgelser for parcel- og sommerhuse, når det udføres i sammenhæng med en jordbundsundersøgelse, for 1000 kr. ekskl. moms. Der udtages jord fra de geotekniske boringer i relevante dybder, hvorefter jorden blandes og analyseres som én blandeprøve. Ønskes seperate prøver for boringerne, kan de udføres for 850 kr. ekskl. moms pr. prøve.

Ved større sager bedes De kontakte os, for et tilbud på sagen. Hvis der er tvivl om antal og fremgangsmåde, står vi natuligvis klar med rådgivning.

Kontakt os for mere information på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.