Jordvarme

Jordvarme ved hjælpe af spiralrør er specielt anvendeligt til Den eksisterende boligmasse, hvor der er begrænset adgangsforhold og haven ikke ønskes opgravet.

Spiralrørene gør, at man opnår den fornødne længde af jordvarmerør. I stedet for at grave 100 meter jordslanger ned horisontalt under græsplænen og haveanlæg, som efterfølgende skal retableres.
 

Beregningseksempel:

varmebehov 6 kw, da hver jordvarmespiral
Kan levere ca. 0.5 kw skal der nedbores 12 jordvarmespiraler.
For boring og montering af jordvarmespiral er prisen 2750 + moms
12 stk af 2.750 kr =33.000 kroner + moms.
Hertil kommer anstillingsgebyr for materiel, der typisk ligger mellem 5.000 - 15.000 kr, afhængigt af opgaven.
 
Alternativt kan der bores en lodret streng, men her er anlægsudgiften ca. 50.000-60.000 + moms.
 
Se brochure » KLIK HER
 
Ved udførsel af borede fundamenter min. Ø600, kan der indlægges jordvarme spiraler.
 
 
 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.