Kontrolundersøgelser

Ved funderingsarbejder, er det enten et krav, eller en ekstra tryghed, at få udført tilsynsarbejde, afhængigt at hvilken geoteknisk kategori arbejdet udføres i. Hvad enten man er bygherre eller entreprenør, kan det i nogle tilfælde være svært at afgøre geotekniske forhold, uden erfaring og ekspertise i geoteknik.

Ved at få udført geoteknisk kontrolarbejde, eller tilsynsarbejde, er alle parter sikre på at arbejdet udføres korrekt, og ansvaret placeres sikkert hos Boregruppen A/S, der har mere end 25 års erfaring inden for dette område.

Ved udførsel af sandpudefundering stilles ofte krav om kontrol af komprimeringsgraden. I dag kontrolleres dette typisk med isotop-måler, der sikrer at komprimeringsgraden kontrolleres med udgangspunkt i tørdensiteten, beregnet ud fra det anvendte materiales standardproctor.

Standardproctoren kan som regel oplyses af leverandøren af sandet/gruset, og ellers er det muligt at få foretaget indstampningsforsøg. I nogle tilfælde, kan proctorværdien skønnes af Boregruppen A/S.

Kontroller faktureres med 3.500 kr. ekskl. moms pr. besøg.

Kontakt os for mere information på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.