Jordskruer

Forside Fundering Jordskruer

Jordskruer

Kan anvendes til hegn, terasser, redskabsskure og imidlertidige konstruktioner, der ikke kræver en en høj sikkerhed mod sætninger.

Til parcelhuse, sommerhuse og andre konstruktioner,  der kræver mere en højere sikkerhed mod bevægelser, vil der være andre og bedre alternativer, såsom minpæle, og borede fundamenter.