Sløjfninger

Sløjfninger

Formålet med sløjfning af boringer og brønde, er at undgå forurening af grundvandet. Dybe boringer kan giver direkte adgang til grundvandsmagasiner og udgør dermed en potentiel risiko for forurening.

Lovgrundlag
hvis en eksisterende boring eller brønd erstattes af anden vandforsyning,
kan der ifølge Vandforsyningsloven kræves at brønden/boringen sløjfes.

Nedlagt brønde og boringer skal sløjfes efter miljøministeriets bekendtgørelser

”Sløjfning af brønde og boringer skal foretages således, at der ikke gennem anlægget
kan ske forurening af grundvand eller udveksling af vand mellem grundvandsmagasiner”.

Boregruppen tilbyder hurtig og effektiv hjælp med sløjfning og indberetning
til myndighederne.