Jordbundsundersøgelse

Forside Geoteknik & Miljø Jordbundsundersøgelse

Jordbundsundersøgelse

Det er afgørende at få udført en jordbundsundersøgelse inden man påbegynder et byggeri, for at få fastlagt jordbundsforholdene, og dermed økonomien for funderingsdelen af byggeprojektet. Desuden stilles der i mange kommuner krav om redegørelse for jordbundsforholdene for at give en ibrugtagningstilladelse, ligesom forsikringsselskaber ofte stiller lignende krav i forbindelse med tegning af byggeskadeforsikring.

Undersøgelsen gennemføres typisk med borerig på larvebånd, der køres ind og borer i umiddelbar nærhed af, hvor der skal bygges. Der bores normalt 3-4 meter under terræn eller ned til bæredygtigt lag. Jordens styrke måles ved hjælp af vingeforsøg, således at forskydningen kan fastlægges til brug ved dimensionering af fundamenterne.

Hvis undersøgelsen skal gennemføres i områder, der ikke er umiddelbart tilgængelige for en borerig, kan der håndbores eller evt. kranbores. Dette bedes oplyst ved bestilling, således at vi møder op med det korrekte udstyr. Resultaterne samles i en rapport, som samtidig anviser en sikker og økonomisk funderingsmetode.

Som regel, vil 2 geotekniske boringer være tilstrækkeligt, for fastlæggelse af de nødvendige parametre for et parcelhus, men skulle der være ønske om flere kan dette naturligvis aftales. Boregruppen A/S har dog i øjeblikket et tilbud tilrettet parcel- og sommerhusbyggerier. Undersøgelsen omfatter 2 geotekniske boringer, og afdækker og redegør for de typiske udfordringer i forbindelse med denne type projekter.

TILBUD

Tilbudsprisen for undersøgelsen, alt inkl., er kun 5.500 kr. ekskl. moms. 

Skulle der være behov for yderligere boringer kan disse tilkøbes for 1.250 kr./stk. ekskl. moms.

Kontakt os på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18 for at benytte tilbuddet.

Herudover kan der tilkøbes isætning af Ø25mm pejlerør i boringerne, såfremt det ønskes. Isætning af pejlerør skal bestilles når boringerne ordres, og faktureres med 75 kr./m + moms, og give mulighed for løbende pejlinger af grundvandet, over en periode.

Det kan desuden være relevant, at undersøge miljøforholdene på grunden, da forurening kan have konsekvenser for både økonomi og tidsplan. Boregruppen tilbyder miljøscreening af jordbundsforholdene. Se mere her.

Ligeledes, kan det for nogle, være relevant at afklare nedsivningforhold på grunden. Det gælder hvis der ønskes, eller stilles krav, om bortledning af regnvand på egen grund. Der kan som oftest opnåes en besparelse, ved at få disse forhold afklaret i forbindelse med øvrige borearbejde. Se mere her.

Vi udfører meget ofte geotekniske undersøgelser i forbindelse med køb og salg af parcel- og sommerhuse, og disse sager arbejdes typisk under tidsbegrænsning af et, i købsaftalen, fastlagt jordforbehold. Boregruppen A/S sætter en ære i fleksibilitet, og vil gøre alt hvad vi kan for at presse arbejdet ind, såfremt fristen er kort. Det er ligeledes muligt, at få leveret resultat af boreprøver hurtigere end vores standarlevering, mod gebyr.

Kontakt os for mere information på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.

Der henvises endvidere til salgs- og leveringsbetingelser » Klik her