Jordvarmespiraler

Forside Jordvarme Jordvarmespiraler

Jordvarmespiraler

Jordvarmespiraler er et klimapositivt varme/kølesystem i forhold til traditionelle løsninger som fjernvarme, naturgas og olie. Det er endda betydelig mere energieffektivt en de støjende luft-vand varmepumper som skyder op i alle villakvarterer i disse år. 

Systemet virker principielt på samme måde som de traditionelle vandrette jordvarmeanlæg, men optager kun 15-20 % af den plads et traditionelt anlæg kræver. Det betyder mindre indgribende anlægsarbejde, ligesom det efterlader betydeligt mere frihed til at bestemme over udearealer for en almindelig enfamiliebolig, i forindelse med fremtidig tilbygning, beplant eller andre boligprojekter.

Det er med andre ord den ideelle løsning til boligejere der ønsker frihed og selvbestemmelse over egne arealer og specielt velegnet til den eksisterende boligmasse, hvor der ofte er begrænset, eller slet ikke  plads til vandrette jordvarmeanlæg.

Spiralerne sænkes ned i et boret hul (ø800-ø1500) ca. 4-5 meter dybt, som efterfølgende fyldes med opboret jord. Spiralrørene gør, at man opnår den fornødne længde af jordvarmerør. I stedet for at grave flere hundrede meter jordslanger ned horisontalt under græsplænen og haveanlæg, som efterfølgende skal retableres.

Priseksempel:

Varmebehov 6 kW: Da hver jordvarmespiral Kan levere ca. 0.80-1.00 kW i almindelig dansk lerjord, skal der nedbores 7 jordvarmespiraler. Herudover skal der trækkes vandrette kabler, udføres trykprøvninger mv.

Samlet pris for levering af spiraler, nedboring og vandret ledningsføring 60-70.000 kr + moms

Herudover kan der være behov for nye indvendige installationer, herunder varmepumpe, hvilket kan leveres udføres af vores dygtige samarbejdspartnere fra Klimadan

 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.